• Zwroty i reklamacje

Sklep przeznaczony jest do dalszej odsprzedaży i nie prowadzi czynnej działalności.